379. KUR'AN BULUŞMALARI DERSİMİZİN ÖZETİ

379. KUR'AN BULUŞMALARI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, güneşin ve ayın hesap ölçüsü kılınması gibi her biri mûcize olan, fakat tekrarlandığı için insanların önemini kavramaktan gafil olduğu yaratılış olayları ve Allah'ın kudretini anlatan ayetleri birlikte okuduk.
HASRETLE BEKLEDİĞİMİZ ÜÇ AYLAR

HASRETLE BEKLEDİĞİMİZ ÜÇ AYLAR

İslam Dünyası’nın hasretle yolunu gözlediği, rahmet ve mağfiret ikliminin yaşandığı, haram aylar diye nitelenen, Recep ayı ile başlayan Şaban ayı ile devam eden ve Ramazan-ı Şerif ile son bulan bu ana, üç aylara bir kez daha kavuştuk.
378. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

378. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, Kur’an-ın insanlığı uyarması için Hz. Muhammed’e indirilen, önceki kitapları doğrulayan bir kitap olduğunu ve inkarcıların âhirette Allah karşısındaki çaresizliklerini anlatan ayetleri birlikte okuduk.
377. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

377. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, "Allah hiçbir insana hiçbir şey indirmedi” diyerek bütün peygamberleri ve ilâhî kitapları inkâr edenlere Peygamberimizin nasıl davrandığını ve Allah'ın kendisini nasıl tanıttığını anlatan anlatan ayeti birlikte okuduk.