2. Erdemli İş Adamı Okulu Eğitimleri Sona Erdi

“İnsan, erdem ve fazîletle gelişip yücelir.”

2. Erdemli İş Adamı Okulu Eğitimleri Sona Erdi

İslam dini kişinin "helal rızık" için çalışmasını ibadet olarak telakki etmiş, bu amaçla iktisadi faaliyette bulunmayı sosyal refahın ve bir unsuru, hayatın vazgeçilmez bir parçası ve kişisel erdemin bir tezahürü olarak nitelendirmiştir.

Toplumsal hayatın sağlıklı bir şekilde gelişmesi için iş hayatında erdemli insan modelinin öne çıkarılması bir gerekliliktir. Bu çerçevede iş hayatının başarılı ve sağlıklı yürütülebilmesi için ahlaki kurallara ihtiyaç duyulur. 

UTESAV, MÜSİAD ve LARİBA işbirliği ile düzenlenen Erdemli İş Adamı Okulu eğitimleri ahlaki standartların bir üst seviyesi olan erdem kavramını insan hayatının merkezine konumlandırmayı ve erdemli hayat düsturunu iş adamları içerisinde bir yapıya dönüştürmeyi hedeflemektedir. Erdemli İş Adamı Okulu hayatın içindeki sorunlarla bizzat karşı karşıya olan iş adamlarımızı, alanında yetkin ilim adamlarımızla buluşturarak, geleneğimizde en güzel örnekleri bulunan iş ve alışveriş ahlakının, bugünün ihtiyaçları çerçevesinde değerlendirilmesini amaçlayan eğitimler zincirinden oluşmaktadır.

Eğitim süresince katılımcılara erdemli hayat çerçevesinde iş ahlakından iş ortaklıklarına, faizsiz mali işlemlerden erdemli hayatın itikadi boyutlatına, iş protokolü ve sosyal davranış kurallarından bütünsel liderlik eğitimine kadar birçok alanda dersler verildi.

22 Aralık 2018 tarihinde MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar’ın katılımıyla başlayan eğitimler  - 9 Şubat 2019’da Hüseyin Çırpan’ın Liderlik eğitimiyle nihayete erdi. Eğitimler sonunda katılımcılara sertifika takdimini MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve UTESAV Başkanı Mehmet Develioğlu yaptı.


Diğer Haberler

Kullukta yükselişin adı: Miraç


Kur'an'da sosyal adalet anlayışı nasıldır


Erdemli işadamlarına 4 altın öğüt


Zalimin zenginliğine ve yaşantısına aldanma


Kadın ve erkek farklıdır


Kadın ve erkek ne kadar eşit


Tefekkür nedir, ne değildir


Yapmadıkları şeylerle övülmekten hoşlananlar için ağır uyarılar


İlahi ikazlardan payımıza düşenler


Herşeye hazırlıklı olmak ne demek


Kur'anda ölüm gerçeği çok çarpıcı anlatılıyor


Cimriler cennete giremez


Başımıza gelen musibetlerin hikmeti nedir


'Onlardan değil, Benden korkun'


Uhud harbi iş dünyası için mükemmel bir derstir


Şehitler ve münafıklar hakkında çarpıcı tespitler


Oyununuzu gördük ve teslim olmayacağız!


Teslim Olmadık, Olmayacağız!


Berat Kandiliniz Mübarek Olsun


Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun