380. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, yıldızların kozmik düzeninden bahseden ve başlı başına büyük bir mucize olan insanın yaratılışını Yüce Allah’ın kudretinin nişanesi olarak zikreden ayetleri birlikte okuduk.

380. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

 

UTESAV tarafından düzenlenen Kur’an Buluşmalarının 380’inci bölümünde kâinat âyetlerine dikkatimizi çeken En’am sûresinin 97-98. âyetlerini okuduk. Bu âyetlerde şöyle buyuruluyordu:

Karanın ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye yıldızları sizin için var eden de Odur. Bilen bir topluluk için Biz âyetlerimizi tafsilâtıyla açıklamış bulunuyoruz.

Sizi tek bir nefisten yaratan ve size bir karar, bir de emanet yeri takdir eden de Odur. Kavrayış sahibi bir topluluk için Biz âyetlerimizi açıklamış bulunuyoruz.

Daha önceki Buluşmalarda yaptığımız tesbitlerle de bağlantılı olarak bu âyetlerden çıkardığımız derslerin ana noktalarını şu şekilde özetledik:

·         Göklerin, yerin, onlarda barınanların ve insanın tek bir Yaratıcı tarafından yaratıldığını hatırlatan ve Onun kudret ve rahmetine dikkatlerimizi yönelten âyetlerden biri daha.  

·         Tohumdan, çekirdekten, geceden ve sabahtan sonra yeryüzünde karaların ve denizlerin, gökyüzünde yıldızların da bütün bunları herşeyiyle kuşatan bir ilim, hikmet, kudret ve rahmetle yaratıldığına,

·         Bu varlık ve olayların üzerindeki ilim, hikmet, kudret ve rahmet tecellîlerinin odak noktasında insanın bulunduğuna dikkat çekiliyor.

·         Bütün bu varlıkların yaratılmasında daha başka hikmetlerin de mevcut olduğu dikkate alındığında, insanla ilgili gayelerin yegâne gaye olmadığı ortaya çıksa da, bu durum, insana yönelik faydaların da kasdî olarak gözetildiği gerçeğini değiştirmez.

·         Bu âyetler, üzerinde ciddiyetle durulması ve tefekkür edilmesi gereken âyetlerdir. Bu tefekkür bize herşeyden önce önemli ve şerefli konumumuzu, hem de sorumluluklarımızı hatırlatır.

·         İnkâr karanlıklarında yolunuzu kaybetmeyesiniz diye bu hakikatler size tekrar tekrar, çeşitli şekillerde açıklanıyor. Bir başka deyişle:

·         Kur’ân’ın âyetleri gökyüzünün âyetlerini okumayı öğretiyor.

·         Allah’ın âyetlerini okumak ve anlamak bilgiye ve anlayışa bağlıdır.

·         Anlayış ve kavrayış bilgiyle orantılıdır.

·         Kur’ân’ın ancak ilimle barışık olan kimselere hitap ettiği genel heyetinden açıkça anlaşıldığı gibi, bu iki âyette de arka arkaya iki defa bu husus vurgulanmıştır.

·         Bu âyetlerde sözü edilen ilim, hem tekvinî, hem de teşriî kanunlara dair olan bilgilerdir. Bunlardan birincisinden nasipsizlik dünya hayatında mahrumiyeti, hem de ikinci gruba dahil ilimlerden nasip noksanlığını sonuç verir.

·         Bu âyetlerin Hüzün Yılında nazil olduğunu da ara sıra hatırlamak iyi olur.

En’am sûresinin 97-98. âyetlerini okuduğumuz 380. Kur’an Buluşmasına ait video kaydını buradan izleyebilirsiniz:

380. KUR'AN BULUŞMALARI VİDEO KAYDINI BURAYA TIKLAYARAK İZLEYEBİLİRSİNİZ. 

UTESAV’ın Kur’an Buluşmaları Cumartesi sabahları MÜSİAD’ın Çobançeşme’deki genel merkezinde gerçekleşiyor. Buluşmalar, sabah namazını takiben 7:00-7:30 arasında simit, peynir ve çaydan meydana gelen kahvaltı ikramından sonra 7:30-8:30 arasında sunum ve 8:30-9:00 arasında soru-cevap şeklinde cereyan ediyor ve canlı olarak Erdemli Hayat Youtube Kanalı dresinden yayınlanıyor.

 

Diğer Haberler

392. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


391. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


390. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


389. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


388. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


387. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


386. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


385. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


384. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


383. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


382. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


381. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


379. KUR'AN BULUŞMALARI DERSİMİZİN ÖZETİ


378. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


377. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


376. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


375. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


374. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


373. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


372. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ