386. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, Hz. Peygamber’in ayetleri kesin deliller olarak ortaya koyduğunu ve Allah Teâlâ’nın hak ve hidayeti bilip takip edenlere Kur’an-ı açık seçik tanıttığını anlatan ayetleri birlikte okuduk.

386. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Kur'an Buluşmalarının 386. bölümünde okuduğumuz âyet-i kerime, bizi Kur'an tefekkürünün önemli bir kavramı olan "tasrif" yöntemi ile tanıştırdı.


18 Mart Cumartesi sabahı canlı olarak yayınlanan Buluşmada, En'âm sûresinin şu mealdeki 105. âyetini okuduk:


Âyetleri Biz böyle çeşitli şekillerde anlatıyoruz; onlar da "Sen bunu bir yerden ders almışsın" diyorlar. Biz ise bilen bir topluluğa onu iyice açıklamış bulunuyoruz.


Buradaki kullanımı itibarıyla "çeşitli şekillerde açıklama" olarak tanımlayabileceğimiz "tasrif" yöntemi, Kur'an-ı Kerimde bizim dikkatimize sunulan varlık, olay ve kavramların farklı âyetlerde çeşitli yönleriyle dikkatimize sunulmasını ifade ediyor. Bu yöntemin bize sağladığı faydaların başlıcalarını şu şekilde özetledik:


Kur'ân-ı Kerim, ele aldığı konuları tek başına değil, hayatın daha başka unsurlarıyla birlikte, varlık âleminin birlik ve bütünlüğü ve hayatın akışı içinde ele alır.


Kur'ân'ın bize gösterdiği manzarada en büyük ile en küçük, en gizli ile en açık, her şey bir arada ve birlik içindedir; farklılıklar da bu birliğin içindeki renk tonlarından ve tecellî zenginliğinden ibarettir.


Kur'ân-ı Kerim bir konuyu bir defa anlatıp orada bırakmaz. Onu, önemine ve hayat içindeki yerine göre, değişik bahisler içinde, farklı yönlerden tekrar tekrar hatırlatır. Bu suretle, Kur'ân'dan dersini alan mü'min, hayata dair her şeyi yerli yerinde ve bir bütünlük içinde görür. Sonra bu konular farklı yönleriyle ve farklı bağlamlar içinde tekrar tekrar ele alınır. Böylece, insanın zihin haritasında her bilgi ile daha başka bilgilerle birçok yönden irtibatlandırılır. Bu bilgilerin uygulanması ve tekrarlanması ile aradaki bağlantılar da canlı tutulur, gelişir, hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelir ve o hayatı sürekli gelişim içinde tutar.


Bir önceki âyette "Rabbinizden size basiretler geldi" buyurulmuştu. Tasrif, yani hakikatleri çeşitli şekillerde ve değişik bağlamlarda tekrar incelemek, derslerin mükemmel şekilde anlaşılmasına, hazmedilip iyice yerleşmesine ve konular arasında daha farklı ve derinlikli bağlantıların kurulmasına imkân verir ve insana basiretli bir bakış açısı kazandırır. Aksi takdirde, her konu bir deffa zikredildikten sonra bir daha o konuya dönülmeseydi, her yeni ders bir öncekini takviye etmek bir yana dursun, onu gölgeleyecek ve önemli ölçüde unutturacaktı.


Tabii ki Kur'ân'ın "tasrif" özelliği, hayatında ona mutena bir yer ayıran ve onunla ciddî, düzenli ve derinlikli bir şekilde meşgul olmayı ilke edinenler üzerinde en güzel tesirlerini gösterecektir.


EN'ÂM SÛRESİNİN 105. ÂYETİNİ OKUDUĞUMUZ 386. KUR'AN BULUŞMASININ VİDEO KAYDINI BURAYA TIKLAYARAK İZLEYEBİLİRSİNİZ.


Önemli not:


Ramazan'ın girişiyle birlikte, programın yayın saatinde değişiklik olacak.


Ramazan müddetince Kur'an Buluşmaları yine Erdemli Hayat Youtube Kanalı adresinden, aynı günde, saat 18:00-18:45 arasında canlı olarak izlenebilecek. 

Diğer Haberler

392. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


391. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


390. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


389. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


388. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


387. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


385. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


384. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


383. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


382. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


381. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


380. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


379. KUR'AN BULUŞMALARI DERSİMİZİN ÖZETİ


378. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


377. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


376. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


375. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


374. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


373. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


372. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ