388. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, hakaret, sövüp sayma gibi davranışların kâfirlere dahi olsa İslâmın ahlâkına, edebine, nezaketine uymadığına ve bu davranışların câiz olmadığını anlatan ayetleri birlikte okuduk.

388. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

UTESAV'ın Kur'an Buluşmalarında geçtiğimiz haftanın gündemi, müşriklerin ilâhlarına sövmeyi yasaklayan En'am sûresinin şu mealdeki 108. âyeti idi:


Allah'tan başkasına tapanlara / Allah'tan başka yalvardıkları ilâhlarına sövmeyin ki, onlar da bilgisizce hadlerini aşıp Allah'a sövmesinler. Biz her millete işlerini böyle hoş göstermişizdir. Sonunda hepsinin dönüşü Rablerinin huzurunadır; O da yapmakta olduklarını kendilerine bildirecektir.


Âyet-i kerime ile ilgili müzakerelerimizde, önce genel olarak sövme ve çirkin konuşma ile ilgili âyet ve hadisler üzerinde durduk, sonra da başka inançlarda olanlara ve onların kutsal değerlerine yönelik kötü söz ve sövmelerin kesin olarak yasaklanmış bulunduğunu gördük.


Müzakerelerimizde öne çıkan noktaları da şu şekilde özetledik:


Esas itibarıyla sövmek bir Müslümanın ağzına yakışan bir şey değildir. Başkalarının ilâhlarına / dinlerine sövmek de zaten Müslümandan beklenmez.


Sataşma halinde dahi sövmek, kötü söze kötü sözle karşılık vermek hoş görülmemiştir.


Mübah olan konularda, bir hayır eğer hayra yol açacaksa hayır, şerre yol açacaksa şer olarak değerlendirilmiştir. Meselâ usulüne uygun, hikmetli bir şekilde yapılmayan ve muhatabında itaatten çok isyan sonucunu vermesi beklenen bir tebliğ ile hayırlı bir iş yapılmış olmaz.


Sövmeye ihtiyaç olmadığı gibi, sövmekte bir fazilet de yoktur. Bilâkis, tebliğde, hattâ savaşta bile karşı tarafın şeref ve haysiyetlerini rencide etmek de yoktur; bunun bir faydası olmadığı gibi, ileride hatâsını anlayarak ıslah olması muhtemel olanlara dönüş kapısını kapatma tehlikesi de mevcuttur.


Bu durum karşısında, medya ve sosyal medya başta olmak üzere her türlü alanda İslâm ve iman namına yazılıp söylenenleri gerek üslûp, gerek içerik yönüyle ciddî bir muhasebeden geçirmenin farz olduğunda şüphe yoktur.


EN'ÂM SÛRESİNİN 108.ÂYETİNİ OKUDUĞUMU 388. KUR'AN BULUŞMASININ  VİDEO KAYDINI BURAYA TIKLAYARAK İZLEYEBİLİRSİNİZ.


Ramazan müddetince Kur'an Buluşmaları yine Erdemli Hayat Youtube Kanalı adresinden, aynı günde (Cumartesi), saat 18:00-18:45 arasında canlı olarak izlenebilecek.

 

 

Diğer Haberler

392. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


391. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


390. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


389. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


387. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


386. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


385. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


384. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


383. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


382. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


381. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


380. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


379. KUR'AN BULUŞMALARI DERSİMİZİN ÖZETİ


378. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


377. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


376. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


375. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


374. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


373. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


372. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ