392. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, duyu organlarına hitap eden mûcizelerin delâleti belirsiz ve geçici olduğunu, mufassal bir kitap olan Kur’an’ın kılavuzluğunun ise açık, kesin ve kalıcı olduğunu anlatan ayetleri birlikte okuduk.

392. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

 

Kur'an Buluşmalarının 392. bölümünde ana konumuzu "hüküm" kavramı idi. Bu kavramı, bir önceki hafta okumaya başladığımız En'am sûresinin 114. âyetinde okuduk.

Âyet-i kerimenin meâli şöyle idi:

Allah'tan başka hakem mi arayacağım? Oysa gerçeği mufassal bir şekilde açıklayan kitabı size O indirmiştir. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onun, Rabbinden hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler; bundan şüphen olmasın.

Hüküm ve hikmet kavramlarına temas eden diğer âyetlerin ışığında yaptığımız değerlendirmeleri şu noktalarda özetledik:

Allah Teâlâ kâinatı yarattıktan sonra onu "kurup bırakmış" değildir. O, Kur'ân'ın da açıkladığı gibi, bütün varlık âlemlerini en ince ayrıntısına varıncaya kadar herşeyiyle çekip çevirmektedir. Kâinatta herşey her an Onun hüküm ve idaresi altındadır. Onun bir işi diğerine mani olmaz. Bir sinek kanadının hareketi dahi Onun ilim, hikmet ve hükmü altında cereyan eder.

Onun emirleri aynı anda bütün varlıklar üzerinde hükmederken, onlardan her biri üzerinde de Onun pek çok esmâsı birden, bir arada, hiç bölünmeksizin tecellî eder. Yalnız, duruma göre, tıpkı güneş ışığındaki renklerden bazısının ön plana çıkarak bir renk hakimiyetine yol açması gibi, İlâhî isimlerden bazıları diğerlerinden daha fazla öne çıkar. Bunu tayin eden de yine Allah'ın sonsuz hikmet ve iradesidir.

Allah Teâlânın bizim üzerimizde ve mahlûkat üzerinde hükmünü icra edişi, işte böyle bölünmez bir bütünlük içinde düşünülmelidir. Evet, O hükmeder, fakat bu yalın bir "hükmetme" olarak değil, pek çok Esmânın tecellîsiyle beraber cereyan eder. Meselâ ağzımıza giren bir lokma ile sadece vücudumuzun enerji ihtiyacı karşılanmış olmakla kalmaz; aynı zamanda rahmet, lütuf, kerem, ihsan, tezyin, adalet, muhabbet gibi nice fiiller de bu operasyon içinde görev alır. Âyetlerin sonları, bu açıdan bize yöntem gösterecek örneklerle doludur.

Allah'ın isim ve sıfatları ile ilgili tefekkürümüzün en önemli sonucu, gözlemlerimizin hayatımıza yansıması ve eserlerini davranışlarımızda göstermesi olacaktır. Her günümüzü sayısız lütuf, kerem, rahmet ve muhabbet tecellîlerinin hükmü altında geçirdiğimizi dikkatten uzak tutmamalı ve aldığımız nasibi kendi aynamızda iradeli fiillerimizle yansıtmalıyız.


EN'ÂM SÛRESİNİN 114. ÂYETİNİ OKUDUĞUMUZ 392. KUR'AN BULUŞMASINA AİT VİDEO KAYDINI BURAYA TIKLAYARAK İZLEYEBİLİRSİNİZ.


UTESAV tarafından organize edilmekte olan Kur'an Buluşmaları, Cumartesi sabahları saat 7:30-8:30 arasında Erdemli Hayat Youtube Kanalı adresinden canlı olarak yayınlanıyor.

 

 

Diğer Haberler

391. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


390. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


389. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


388. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


387. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


386. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


385. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


384. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


383. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


382. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


381. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


380. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


379. KUR'AN BULUŞMALARI DERSİMİZİN ÖZETİ


378. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


377. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


376. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


375. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


374. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


373. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ


372. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ