Aşkın ve ateşin şairi: Şeyh Galip

Şeyh Galip, 2 bin 101 beyitten oluşan ve aruzun "Mef'ulü-mefa'ilün-fa'ülün" kalıbını kullandığı başyapıtı "Hüsn ü Aşk"ı, 26 yaşındayken, 6 ayda kaleme aldı.

Aşkın ve ateşin şairi: Şeyh Galip

"Gül ateş gülbün ateş gülşen ateş cuybar ateş/ Semender-tıynetan-ı aşka besdir lalezar ateş", dizelerinin sahibi Şeyh Galip, Baki, Fuzuli, Nef'i ve Nedim'in de aralarında bulunduğu divan edebiyatının beş büyük temsilcisinden biri olarak kabul edilir.

Asıl adı Mehmed Esad olan Şeyh Galip, Mevlevi aileden olan, şair ve alim Reşid Efendi ile Emine Hatun'un oğlu olarak 1757'de İstanbul'da dünyaya geldi. Şeyh Galip, ilk eğitimini babasından aldı.

Buharalı Saib'in şiirlerini çok beğenen Galip, ilk şiirlerinde kullandığı "Es'ad" mahlası başkaları tarafından kullanıldığı için "Galip" mahlasını tercih etti.

Usta kalem, çevresini derinden etkileyen kişiliğinin yanında, henüz genç yaşta etkili bir şair ve geniş kültürlü bir aydın olarak tanınmaya başladı.

Divan edebiyatında tasavvufun özellikle mevlevilik koluna bağlı olan Galip, tasavvufun mazmun, çağrışım ve fikir hazinesinden faydalanırken, tek varlık inancını, ilahi aşk, insan yüceliği ve hoşgörülülük ilkelerini benimsedi.

Şeyh Galip Divanı'nı 24 yaşında kaleme aldı

Düşünce hayatının gelişmesinde özellikle Mevlana'nın Mesnevi eserinin büyük etkisi olan başarılı isim, 24 yaşındayken "Divan" eserini yazdı.

Şeyh Galip, 2 bin 101 beyitten oluşan ve aruzun "Mef'ulü-mefa'ilün-fa'ülün" kalıbını kullandığı başyapıtı "Hüsn ü Aşk"ı, 26 yaşındayken, 6 ayda kaleme aldı.

Divan edebiyatının önemli örneklerinden biri olan eser, kurgusal anlamda "Hüsn" (güzellik) ismindeki kız ile "Aşk" ismindeki erkeğin aşkını anlatan, tasavvufi bir tema ve temele sahip bir mesnevidir. Her satırında tasavvufi simgeler bulunan eserdeki, kişi ve yer isimleriyle, benzetmeler, İranlı Şevketi Buhari'nin Sebk-i Hindi (Hint üslubu) ile yazıldı.

"Hoş geldin eya berid-i canan

Bahşe-t bana bir müvid-i canan

Can ola feda-yı ıyd-i canan

Bisüd ola mı ümid-i canan

Yarin bize bir selamı yok mu" dizelerine de imza atan şair Galip, 28 yaşındayken Konya'da Mevlana'nın dergahına katıldı. Birkaç yıl sonra İstanbul'da Yenikapı Mevlevihanesi'ne giren Galip, aynı yıl padişah olarak tahta çıkan Üçüncü Selim tarafından saraya davet edildi ve Galata Mevlevihanesi Şeyhliği'ne getirildi.

Üçüncü Selim'in Galata Mevlevihanesi'nde sık sık ziyaret ettiği usta edebiyatçı, bu dönemde "Galip Dede" olarak anılmaya başladı.

Şiirde yenilik arayışı içindeydi

Galip, Divan ile Hüsn ü Aşk eserlerinde, şiirde kendine has bir üslup geliştirmeyi başarmasının yanında, iki eserde de yenilik vurgusunu sürekli ön planda tuttu. Zengin kelime haznesine sahip olan Galip, baştan başa mecazlarla örülmüş şiirleriyle de okuyucunun ilgisini gördü. Eserde, tasavvuf yolundaki bir salikin seyr ü sülük-i ruhanisi anlatılmaktadır.

Başarılı şair ayrıca "Şerh-i Cezire-i Mesnevi" ile "Es-Sohbetü's-Safiyye" adlı eserleri de edebiyatseverlerle buluşturdu.

Sütlüce'deki evinde, 1791 yılına kadar şeyhlik yapan Galip, 8 yıl süren dergah şeyhliği sırasında Sultan III. Selim, Valide Sultan ve padişahın kız kardeşi Beyhan Sultan'ın yakınları arasında yer aldı.

Şeyh Galip, 3 Ocak 1799'da, henüz 42 yaşındayken vefat etti ve Galata Mevlevihanesi'nin avlusundaki türbeye defnedildi.

Kaynak:AA

Diğer Haberler

Türk şiirinin 'ilhamı ele geçiren şair'i: Cahit Zarifoğlu


Gençlere doğru rol model örneği olarak 'Mehmet Akif Ersoy' anlatılıyor


Şiirini imanı, düşüncesi ve milletinin hizmetine adayan İstiklal şairi: Mehmet Akif Ersoy


Müslüman bir fikir adamı ve özgürlük savaşçısı: Aliya İzetbegoviç


İman ve istikamet üzere bir hayat: Doktor Ayşe Hümeyra Ökten


Tarihçilerin Reisi: İsmail Hakkı Uzunçarşılı


Duygu dünyamızda silinmez izler bırakan şair: Erdem Bayazıt


Besmele ile şiire başladım


Mütefekkir ve çok yönlü bir alim: Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır


Aksiyon ve dava adamı: Necip Fazıl Kısakürek


İlahi aşkın izinde ışık saçan gönül insanı: Yunus Emre


Rubaileriyle edebiyat dünyasını etkileyen şair: 'Ömer Hayyam'


Hayatı mücadeleyle geçen isim: Şule Yüksel Şenler


İsyan Ahlakı'nı kuşanan adam: Nurettin Topçu


İz bırakan bir muallim: Mahir İz


Bilimler tarihinin zirvesi: Fuat Sezgin


Bir ilim abidesi: Mehmed Fuad Köprülü


Türk edebiyatının mütefekkir yazarı: Cemil Meriç


Türk kadınının kahramanlık simgesi: Nene Hatun


Malcolm X doğumunun 94. yılında anıldı