"İş Dünyasında İnsan Hakları" Konusu UTESAV’da Ele Alındı.

UTESAV tarafından, “İş Dünyasında İnsan Hakları” konulu Fikir İklimi Toplantısı düzenlendi.

Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (UTESAV) tarafından 7 Nisan Cumartesi günü, MÜSİAD Genel Merkez'de "İş Dünyasında İnsan Hakları" konulu Fikir İklimi Toplantısı düzenlendi.

 

Programın açılış konuşmasını yapan UTESAV Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Develioğlu, iş dünyasının, teşvik ve koruması sonucunda insan haklarının sağlanması konusuna katkısı olacağına inandığını belirtti.  Develioğlu, " Kısa sürede çok fazla fikrin üretilmesi, millileştirme sürecinin yöntemi hususunda doğru çıkarımların yapılması ve oluşacak sinerji ile daha iyi tespitlerin ortaya konulabilmesi için toplantıyı organize ettiklerini ifade etti.

 

İnsan Haklarının İyileştirilmesi İş Dünyasındaki Verimliliği Arttırıyor

Develioğlu'nun ardından kürsüye gelen MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Av.Kerim Altıntaş, " İnsan haklarına karşı tarihi süreç içerisinde bir bilinç oluşmaya başladığını, zamanla devletlerin de insan hak ve özgürlüklerine karşı, insanı ön plana alan tutum geliştirdiklerini vurguladı. Özellikle Anayasamızda her geçen gün insan hakları konusunda iyileştirmeler yapıldığının altını çizen Altıntaş, bu durumun iş dünyasına da olumlu olarak yansıdığını kaydetti. Altıntaş, "İnsan haklarının kabulü, hem üretimin ve marka değerinin artması hem de ürünlerin piyasada kabul görmesi açısından çok büyük bir anlam ifade ediyor. İnsan haklarının korunması gerektiği gerçeği, iş dünyasında kabul görmeye başlayan temel prensiplerden. Bu durum, iş verimliliğinin artması ve ürünlerin piyasada kabul görmesi adına en elzem konuların başında geliyor." dedi.

 

BM'nin Temel Amacı

Programda İş Dünyasında İnsan Hakları konusuna ilişkin sunum gerçekleştiren Dr. Ahmet Ulutaş, Birleşmiş Milletler (BM) ve insan hakları çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sunumda, BM'nin amaçları hakkında konuşan Ulutaş; ekonomik, sosyal, kültürel ve insani nitelikteki uluslararası sorunları çözmede ve ırk, cinsiyet, dil ya da din ayrımı gözetmeksizin, herkesin insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygının geliştirilip güçlendirilmesinde uluslararası işbirliğini başarmanın BM'nin temel gayelerinden olduğunu belirtti.

Ulusal Eylem Planı Hazırlanmalı

BM Şart kapsamında kurulan kurumlara ilişkin olarak da bilgi veren Ulutaş, BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Çalışma Grubu'nun faaliyetlerine yönelik bilgi verdi. BM İnsan Hakları Rehber ilkeleri hakkında da bilgi veren Ulutaş, insan hakları konusunda şirketlere düşen sorumluluklara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ulutaş, İş dünyası ve insan hakları perspektifinden ülkemizin bulunduğu duruma ilişkin olarak ise şu şekilde konuştu: "İnsan hakları konusunda devlete düşen temel görev, İsviçre, Almanya, Fransa ve Tayland gibi ülkelerde olduğu gibi ulusal eylem planı hazırlanması ve Yatırım anlaşmalarına Rehber İlkelerine uygun insan hakları klozu eklenmesi.  Özek sektöre düşen görev ise; BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkelerinden, insan hakları temalı "Şirket içi Davranış Kuralları" ve Politikaları" belirlenirken yararlanılması.  Ayrıca, Sınır aşan boyutlu iş yapan ve özellikle franchising veren şirket ve firmaların yapacakları sözleşmelere "İş Dünyası ve İnsan Hakları Klozu" eklemeleri" değerlendirmesinde bulundu.

Diğer Haberler

İstanbul'da Müslüman Ümmet Konferansı


“Göçmenlerin ekonomiye katılması gerekiyor”


Artık Batı’nın müşterisi değil, rakibiyiz


Karz-ı Hasen” Neden Gereklidir? Nasıl Uygulanır?


“NASIL BİR EĞİTİM, NASIL BİR OKUL?”


Medya: İmkân mı İmtihan Mı?


Millî Eğitime bağlı okulların özelleri de açılabilmelidir!


HELAL TURİZM HIZLA BÜYÜYOR!