Sanat nedir?

Sabahın seherinde öten bülbül de bizi ağlatabilir, usulüne uygun okunan ezan sesi de.

Sanat nedir?

 

Sanat kâinatın âhengine katılmaktır. İşte ben de onlarca sanat tarifine bir tarif ilave etmiş oldum. Sürç-i lisan eder isem affola.

 

Kâinatın âhengi malumdur. Gün doğuyor, batıyor; kuşlar uçuyor, rüzgâr esiyor, dünya dönüyor, mevsimler birbiri peşisıra gelip gidiyor. Gören gözler, duyan kulaklar, hisseden kalpler çiçeklerin renginde, suların sesinde, dağların heybetinde, kelebeğin kısacık ömründe, örümceğin ağında, Cenab-ı Hakk''ın yarattığı her şeyde bu âhengi bulabilir.

 

Lâkin işin künhüne varması mümkün değildir. Atomun elektronları belki dünyanın bilinen kısmından daha fazla meçhulatı saklıyordur. Rabbin veli kullarına elbette âşikârdır.

 

Eşref-i mahlukat olan insan güzel bir iş yaparak mevcut güzelliğe iştirak eder. Bu sadece ona tanınmış bir imtiyazdır. (Gül açar, bülbül öter, örümcek ağını örer ama herhalde sadece insanoğlu yaptığı işin şuuruna erer) Cenab-ı Hakk''ın koyduğu nizama yaklaşmak, ona dokunmak, ona uymak Yaradan''ın rızasını kazanmaktır. Hududullah''a riayettir.

 

Bu eylem eskiyi yıkarak, karşı çıkarak var olanı bir başka biçimde yeniden inşa ederek pek çok yoldan ulaşılan bir menzildir. Yapıcılığı veya yıkıcılığı böyle yüce bir hedefe bağlamaksızın sanatçının “ben, ben” diye çırpınması çocukçadır.

 

Sanatçıya yüce bir makam verilmesi, onun takdîs edilmesi, deha mertebesine çıkarılması pagan âdetlerindendir.

 

Sanatçı eylemi ile kuşların sesine, suların şırıltısına, rüzgârın uğultusuna, bulutun rengine, denizin dalgasına ne kadar yaklaşıyorsa; bu hamleyi bir iman ateşi, gözyaşları ile ıslanan bir aşk ile yapıyorsa o kadar yol alır. Yolun sonu bizi “din” ile buluşturur. “Dua” ile buluşturur. Bu menzile ulaşanların söz ile, nağme ile, renkle, biçimle işleri olmaz. Onlar artık vecd denizinde yüzmektedir.

 

“Bana seni gerek seni” diyen âşık, dağlar ile taşlar ile, seherdeki kuşlar ile kâinatın tesbihatına katılmıştır.

 

Bu hamle onu sözden söze, besteden besteye, renkten renge fırlatır. Yenilik, hareket, isyan, uysallık budur. Bu hem aczin hem iştiyakın ifadesidir. Sanat yolcuları her adımlarında bir mertebe daha yücelir, mesafe aldıkça var olur, var oldukça bir “hiç” olduklarının şuuruna varırlar. Bu “hiçlik kadehi” hidayet ile, inayet ile, rahmet ile dolarsa “varlık” kazanır.

 

Gül dikeni ile var olmaktadır.

 

Sanat yolunun hem rahmanî, hem şeytanî-nefsanî boyutları vardır. Tıpkı rüya gibi.

 

İnsanoğlu yapıp-etmeleri ile eşref-i mahlukat olacağı gibi, esfel-i safilin''e de yuvarlanabilir. Yusuf''un kuyusu ile Babil''in kuyusu bir değildir.

Kainatın âhenginde gizlenen hikmeti keşfedenler Yusuf''un kuyusundan çıkıp, Mısır''a sultan olanlardır. Sultanlık “dünyevî” kaldıkça ferde faydası olmaz. Sanat hakikate giden yolda bizi karlı dağlardan aşırabilecek, kızgın çöllerden geçirebilecek bir binek olabilir. O kadar.

 

Ancak bu mühim bir vasıta, vasıflı bir anahtardır. Felsefeyi bitirip sanat kapısını açanlar, kainatın âhengi ile kanatlanır ve hakikate doğru uçarlar.

Ritim duygusu anahtarın özünü verir. Tarikat âyin ve zikirlerinde, namazda, hacda, tavafta bu ritim duygusu bize eşlik etmektedir. (Mimarîde, musıkîde, şiirde).

 

Ritme ayak uydurmak halkaya katılmaktır.

 

Başını taştan taşa vurarak akan sular gibi “Allah, Allah” diyerek coşmak; veya sessizliğin sesini dinlercesine hareketten kesilip secdeye kapanmaktır. Kainatın âhengi binlerce dereciğin kendi türküsünü söyleyerek çağlayıp, gelip, ummana dökülmesi orada sessizliğin içine gömülmesidir.

 

Evet sanat bizi coşturabilecek bir eylemdir. Rabbimiz''e dua edelim bu coşkunluk nefsin eseri olmasın, bizi nefse esir etmesin. Şeytanın şerrinden O''na sığınalım. Korku ve ümit arasında olalım. Sanatı bir kibir, bir övünç, bir üstünlük değil, tavazu vesilesi kılalım. Bir taşçı ustası, kilim dokuyan bir köylü kızı, bir ressam, bir yazar ile; tırpanı her savuruşunda “Allah” diyen bir rençber arasında fark yok.

Fark sadece takva sahipleri ile diğerleri arasındadır. “Hiç bilenler ile bilmeyenler bir olur mu” hikmetini bir de kainatın âhengi ile sanat eseri arasında kurulacak ilişki açısından yorumlayalım.

 

Şunu unutmayalım: Sabahın seherinde öten bülbül de bizi ağlatabilir, usulüne uygun okunan ezan sesi de.

 

Yeni Şafak/ Mustafa Kutlu

 

Diğer Haberler

Asırlık ramazan nöbeti: Her gün bir aile iftar veriyor


Kur'an, Oruç ve Rahmet ayı Ramazan'a kavuştuk


Türkiye'de hanehalkının yüzde 65'i çekirdek aile


İngiltere'deki Müslümanlardan hükümete İslamofobi ile mücadele çağrısı


Sokak sokak gezip çocuklara atkı ve bere dağıtıyor


Uyuşturucu ile mücadeleye vatandaş desteği artıyor


Buz tutan Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi


'Derman' NATO sertifikası için İngiltere yolunda


Anlaşmasız Brexit ihtimali var mı


Sudan’da neler oluyor?


Mehmet Akif Ersoy'u ne kadar tanıyoruz


Doğu Akdeniz enerji denklemi ve uluslararası hukuk


CERN'de Türk iş dünyasının 'topuk sesleri'


Uzay Ajansı ve Türkiye’nin uzay teknolojilerindeki yeri


'Nakkaşihat' sanatını Türkiye'de tanıtmayı amaçlıyor


Çocuklar elektriksiz kalmasın, okusun diye kar kış dinlemiyorlar


Burası Sakin Şehir Şavşat


Kutuplar 2 kat fazla ısındı


Dünyanın ağzı Malatya kayısısıyla tatlandı


Zengin krallığın 'yoksullar ordusu'