Üç Aylarımız Mübarek Olsun!

Rahmet ve bereket ayı olarak bilinen ve Recep, Şaban, Ramazan aylarını kapsayan “Üç Aylar” 25 Şubat 2020 tarihinde başlıyor.

Üç Aylarımız Mübarek Olsun!

İsteklerimizi, arzularımızı, rağbetlerimizi iyiye, doğruya; Rabbimize yöneltme gecesi Regaib’in, hakka ve hakikate yükselme gecesi Miraç’ın, günahlardan arınma ve Rabbimizin rahmetine, mağfiretine ulaşma aracı olan Berat gecesinin ve en önemlisi bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinin üç aylar içinde olması, Müslümanlar açısından bu zaman diliminin önemini arttırmaktadır.

Üç ayların gelişi, İslam alemi açısından yeniden tefekkürün ve kapsamlı bir nefis muhasebesinin yapılması için mühim bir fırsattır. Bu feyizli zaman diliminde Müslümanlar bir kez daha geçmişe dair muhasebesini yapıp geleceğe hazırlıklı olmanın tedbirlerini almalı ve hayat içerisinde nerede durduğuna bakmalıdır. Nitekim dünyevileşme, dünyaya ait nefsani arzuların peşinde koşma, çağımızda insanı İslami manada olumsuz olarak etkileyen bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte bu akıp giden hayat karmaşası içerisinde bize iyiliği, sorumluluklarımızı, hayrı, kulluğun yalnızca Allah’a has kılınmasını hatırlatan üç ayları bir öze dönme vesile olarak görmek mümkündür Buradan hareketle kendine dönmek, kendi kendine ve etrafına iyice bakmak, ebedi hayatı düşünerek, mahşerde Rabbin huzurunda duruyor gibi durmak bu süreci anlamlı kılacaktır.

Rabbimiz Tevbe Sûresi 36. ayette “Gerçek şu ki, Allah Katında ayların sayısı, gökleri ve yeri yarattığı günden beri Allah'ın kitabında on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte dosdoğru olan hesab (din) budur. “ buyurarak kutsal kitabımızda haram aylara dikkat çekmiş ve Rasûlullah da haram ayları bize bildirmiştir.

Recep ve Şaban ayları, Kur’an-ı Kerim’in inzal olmaya başladığı ve Kadir Gecesi’ni de içinde barındıran Ramazan ayı için bir hazırlık aşamasıdır. Ramazan ise Müslüman için bir yıl içindeki durumuyla alakalı iç değerlendirmede bulunduğu ve günahlarından, kötü duygu ve düşüncelerinden arındığı bir aydır. Bu kapsamda üç aylar, müminin ferd, aile ve toplum olarak iyiye yönelik değişiminin ve yenilenmesinin adıdır. Bunun için Efendimiz (s.a.v.) “Ya Rabbi, Recep ve Şaban’ı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazan’a eriştir.” diye dua ederdi. İşte bu duanın bilincinde olan Müslüman, hayatı boyunca kulluk şuuru içinde olmaya dikkat etmeli ve içinde bulunduğu dönem içerisinde dualarını arttırarak Allah’a olan aidiyetini pekiştirmelidir. Nitekim Rabbimiz “Duanız olmasa Allah size ne diye değer versin!” buyurarak insanın değerinin bir ölçüsü olan duaya verdiği önemi bildirmiştir.

Bütün bir hayatını Allah’ın rehberliğinde yaşaması gereken insanın, Allah ile arasındaki iman bağını güçlü ve diri tutması için kendisine fırsat olarak sunulan üç ayları iyi değerlendirmesi gerekmektedir.

Rabbimizin, bizlerin hayatının her merhalesini ‘üç aylar’ kılanlardan eylemesi duasıyla…

Tüm İslam aleminin üç ayları mübarek olsun.

Mehmet Develioğlu

UTESAV Mütevelli Heyeti Başkanı

Diğer Haberler

Asrın Felaketinin Üzerinden 22 Yıl Geçti


Sabrımızın ve Şükrümüzün Ödülü Ramazan Bayramımız Mübarek Olsun


Kadir Kıymet Geceniz Mübarek Olsun


Mübarek Ramazan Ayının İslam Âlemine Hayırlar Getirmesini Dileriz.


Berat Kandiliniz Mübarek Olsun.


Rahmet ve Hikmet Dolu Bir Gece: Miraç


24. Yılında 28 Şubat Post Modern Darbesini Kınıyoruz!


Regaip Kandilimiz Mübarek Olsun.


AŞI| Neden, Nasıl, Hangi?


KARDEŞLİK VE VEFA PROGRAMI


1442. Hicri Yılımız Mübarek Olsun


Kurban Bayramınız Mübarek Olsun.


İSTANBUL’un Fethinin Nişanesi Ayasofya Camii


İstanbul’un Fethinin 567. Yılı…


Sevinç ve Huzur Kaynağı Ramazan Bayramına Kavuştuk.


Kadir Gecesi, (İçinde Kadir Gecesi Olamayan) Bin Aydan Daha Hayırlı Gece


Sabrın, Şükrün ve Rahmetin Adı: Ramazan


Regaip Kandilimiz Mübarek Olsun.


Oku- Dinle- Yaşa/ Mutlu Aile Huzurlu Yuva


Kullukta yükselişin adı: Miraç