“Ne ekersen onu biçersin”

“Ne ekersen onu biçersin”

“Her doğan fıtrat üzere doğar, sonra ana babası onu Yahudi, Hristiyan, Mecusi… yaparlar”.
Çocuklar, gençler ve büyükler

Çocuklar, gençler ve büyükler

Türkiye’de ve İslam dünyasında Müslümanların hayatında ve uygulamalarında itikad, ibadet ve ahlak bakımından insanı kahreden eksiklerin, ihlallerin, ihmallerin olduğu apaçık ortada.
İsyan Ahlakı'nı kuşanan adam: Nurettin Topçu

İsyan Ahlakı'nı kuşanan adam: Nurettin Topçu

"İsyan Ahlakı" eseriyle, ahlaki bir varlık olma vasfını yitirmeyle yüz yüze kalan insana, isyanın da bir ahlakı olduğunu anlatan Cumhuriyet dönemi düşünürü, fikir ve ahlak adamı felsefeci Nurettin Topçu vefatının 44. yılında anılıyor.
Çocukları kim koruyacak?

Çocukları kim koruyacak?

Modern hayatın getirisi olarak “yapayalnız” büyüyen çocuklardan da söz etmiyorum. Doğrudan doğruya pedofili yaygınlaşmasından ve doğrudan doğruya cinsel oryantasyon sapmalarından bahsediyorum.
Zekat sebebiyle vergi indirimi

Zekat sebebiyle vergi indirimi

Vergi mükellefinin herhangi bir harcamasının mevzuat bakımından vergi indirimine sebep kılınması, o harcamanın vergi indirimi kadarını devletin, mükellefe geri vermesi manasına gelir.