Türk matbuat tarihine yolculuk

Türk matbuat tarihine yolculuk

“Matbaanın Ön Sözü Basmacı İbrahim Efendi Müteferrika Sergisi” Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Selçuklu Müze ve Sergi Salonu’nda açıldı.