392. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

392. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, duyu organlarına hitap eden mûcizelerin delâleti belirsiz ve geçici olduğunu, mufassal bir kitap olan Kur’an’ın kılavuzluğunun ise açık, kesin ve kalıcı olduğunu anlatan ayetleri birlikte okuduk.
391. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

391. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, Allah’ın gerçekliği apaçık olan Kur’an’ı indirmesi Hz. Peygamber’in doğruluğunu kanıtlamak için başka bir mucizeye veya Allah’tan başka bir hakemin hükmüne de gerek bırakmadığını anlatan ayetleri birlikte okuduk.
390. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

390. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, Allah Teâlâ ruhani ve cismani varlıkların türlü tecavüzleri karşısında Hz. Muhammed’i imtihan ettiğini, eski peygamberlere de bazı düşmanlar kılıp onların sabırlarını denediğini anlatan ayetleri birlikte okuduk.
389. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

389. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, Müşriklerin Kur’an’ın Allah’ın kelâmı olduğuna inanmadıkları, bu yüzden Hz. Peygamber’den peygamberliği için başka mûcizeler istediklerini, mucizelerin Allah katından olduğunu anlatan ayetleri birlikte okuduk.
388. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

388. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, hakaret, sövüp sayma gibi davranışların kâfirlere dahi olsa İslâmın ahlâkına, edebine, nezaketine uymadığına ve bu davranışların câiz olmadığını anlatan ayetleri birlikte okuduk.
387. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

387. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, Hz. Peygamber’in insanlara imana davet yanında, emirlere uyması, Allah’tan başka ilah bulunmadığını ikrar etmesi ve inkârcılar üzerinde koruyuculuk görevi olmadığını anlatan ayetleri birlikte okuduk.
386. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

386. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, Hz. Peygamber’in ayetleri kesin deliller olarak ortaya koyduğunu ve Allah Teâlâ’nın hak ve hidayeti bilip takip edenlere Kur’an-ı açık seçik tanıttığını anlatan ayetleri birlikte okuduk.
385. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

385. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, Hz. Peygamber’in Hakk’a davetini kabul ederek hidayeti bulan kimse kendine iyilik ettiğini, bunun aksine davranan da kendine kötülük ettiğini ve Hz. Peygamber’in bekçi olmadığını anlatan ayetleri birlikte okuduk.
384. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

384. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, Allah’ın gözle görülür cismanî bir varlık olmadığı hem de zâtından başka hiçbir varlık tarafından O’nun gerçek varlığının ve mahiyetinin bütünüyle bilinip kuşatılamayacağını olduğunu anlatan ayetleri birlikte okuduk.
383. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

383. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, Allah’tan başka ilah bulunmadığını, yalnız O’na kulluk edilmesi gerektiğini, rızıklandıranın O olduğunu, güvenilip dayanılacak ve sığınılacak olanın da O’ndan başkası olmadığını anlatan ayetleri birlikte okuduk.