372. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

372. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında,fayda ve zararın sadece Allah’tan geldiğini ve O’nun ilim ve iradesine bağlı olduğunu, O'na şirk koşmayanların güvende olduğunu anlatan ayetleri birlikte okuduk.
371. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

371. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur’an Buluşmasında, gelip geçici ve değişken bir varlığın tanrı olamayacağını, tanrısal bir sevgiyle benimsenemeyeceği, bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah’tan başka gerçek ilâh bulunmadığını ispatlayan ayetleri birlikte okuduk.
370. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

370. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, Hz. İbrâhim’e, kainatta bulunan her şeyin hakikati gösterilerek Allah'tan başka yaratıcısı ve yöneticisi olmadığı hususunda bilgilendirildiğini ve kesin bir imana ulaşsın diye yapıldığını anlatan ayetleri birlikte okuduk.
369. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

369. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, Hz. İbrahim’in(a.s.) babası Azer’e apaçık bir sapıklık içinde olduğunu, ondan putlara ibâdeti terk edip doğru yola gelmesini istediğini ve hidâyeti için Allah’a yalvardığını anlatan ayetleri birlikte okuduk.
368. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

368. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, O’nun “Ol” dediği gün her şeyin olacağını, gökleri ve yeri hak ile yarattığını, vakti geldiğinde sur’a üfleneceğini ve o günde de hükümranlığın O’nda olduğunu anlatan ayetleri birlikte o
367. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

367. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, kendilerini eski batıl dinlerine döndürmeye çalışan müşriklerin kötü emellerine karşı müslümanları uyaran, namazdın dosdoğru kılınmasını ve Allah'tan korkulmasını anlatan ayetleri birlikte okuduk.
366. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

366. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, din müessesesini mevki kazanmak ve servete ulaşmak için araç haline getirenlerin dünya hayatını değil de dini oyun haline getirmiş olduklarını ve elim bir azabın onları beklediğini anlatan ayetleri birlikte okuduk.
365. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

365. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, Allah'ın ayetlerini alaya almamak veya eleştirmeye dil uzatanların yanlarından ayrılmak, şayet zorunda kalınması durumunda da uyarıda bulunulması gerektiğini anlatan ayetleri birlikte okuduk.
364. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

364. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, Allah'ın gökten ve yerden türlü felaket göndermeye, kötülükte ısrar edenlerin müstehak oldukları felaketlerin vuku bulmasının kaçınılmaz olduğunu anlatan ayetleri birlikte okuduk.