362. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

362. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, hayatın en esrarengiz gerçeklerinden biri olan uyku mucizesi ve onun büyük kardeşi olan ölümü anlatan ayetleri birlikte okuduk.
361. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

361. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, gayb bilgisinin Allah’a mahsus olduğunu, varlık âleminde olup biten küçük-büyük, gizli-açık her şeyin bütün incelikleriyle Allah’ın ilmi ve iradesi altında cereyan ettiğini anlatan ayetleri birlikte okuduk.
360. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

360. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, Hz. Peygamberin Allah’a dayanarak peygamber olduğunu, davetini ilan ettiğini, azabın indirilmesini ve azaba karar verenin ise Allah’ın olduğunu anlatan ayetlerini birlikte okuduk.
357. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

357. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur’an Buluşmasında, İslâm dininde insanın, mevki, zenginlik ve soyuna göre değil iman zenginliğine, takva sahipliğine göre Allah katında değer taşıdığını ortaya koyduğunu bildiren ayetleri birlikte okuduk.
354. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

354. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur’an Buluşmasında, musibetlerin İlahi birer uyarı olma özelliği ve inkarcıların bundan ibret almayışlarını bildiren ayetleri birlikte okuduk.
353. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

353. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur’an Buluşmasında, Allah'ın ayetlerini yalanlayan ve bu suretle Allah'ı ve elçilerini yalancılıkla suçlayan kimselerin inkarlarında hiçbir hakikat bulunmadığını bildiren ayetleri birlikte okuduk.